Today, I overslept.
Translation: Wayaam ting saĝatachx̂atakuqing

Sound file narrated Deacon Andronik Kashevarof of St. George Island, AK